Grundet coronakrisen har Kultur- og Idrætsudvalget og fritidsnævnet valgt at udskyde Aktiv Fritid 2020. Med forbehold for Covid-19 foranstaltninger betyder det, at Aktiv Fritid afvikles lørdag den 26. september.

Som noget særligt i 2020  vil der i forbindelse med Aktiv Fritid ske en række aktiviteter, der skal markere Allerød Kommunens 50 års jubilæum. Byrådet har afsat 50.000 kr. til jubilæumsaktiviteter i forbindelse med Aktiv Fritid samt en pulje på 100.000, som foreninger og aftenskoler har kunne søge til jubilæumsaktiviteter. Puljen er nu lukket, og foreningerne har søgt tilskud til mange spændende aktiviteter, hvoraf flere er planlagt at skulle afvikles ifm. Aktiv Fritid.

 

På baggrund af de mange ideer, der kom frem på Kick-off møde med foreninger og aftenskoler den 13. januar, forventes det at følgende jubilæumsaktiviteter afvikles ifm. Aktiv Fritid:

   - Der opstilles en scene på øen hvorfra der i løbet af dagen vil være indslag, musik m.m.. Ønsker din forening at bruge scenen, til fx opvisning, musik, forestilling mv., er I meget velkommen hertil.

   - Om eftermiddagen arrangeres fællesspisning.

   - Efter fællesspisningen vil en anerkendt kunstner spille op til fest fra scenen

   - Alle foreninger, der har stande anmodes om at markere jubilæet, ved at inkorporere tallet 50 ved deres stand. Kun fantasien sætter grænser og det er op til jer at beslutte hvordan.


Ønsker din forening hjælp hertil, bedes I kontakte Rahime Turan (Kommunikationsog udviklingskonsulent) på ratu@alleroed.dk

Årets prisuddeling (tidligere Ungdomsfonden), møntet på at anerkende frivillige og aktive i kommunens foreninger, vil blive afviklet fra scenen ifm. Aktiv Fritid.

Skriv til Susanne Karlsson susk@alleroed.dk (Byforum), som koordinerer jubilæumsaktiviteterne ved Aktiv Fritid, hvis din forening ønsker at bruge scenen til en aktivitet i løbet af dagen, eller hvis I har øvrige spørgsmål til jubilæumsaktiviteterne.


Kunne din forening, din afdeling eller dit hold tænke sig at tjene lidt ekstra til en lejrtur,  afslutningsfest eller lignende, så har Byforum brug for hjælp  til opsætning  (pyntning, op/nedtagning af borde og stole mv.) ifm. Aktiv Fritids jubilæumsaktiviteter. Har det interesse, så skriv til Susanne Karlsson (Citymanager) på susk@alleroed.dk

Foreningerne skal allerede nu tilmelde sig Aktiv Fritid via nedenstående link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_U3jdleWZYJyG70q8RwW7qDoB7zB-KPptdnyeqpAzBTeOfA/viewform

Har din forening ønske om en bestemt stadeplads eller ønske om at stå sammen med en anden forening, skrives dette i bemærkningsfeltet på tilmeldingsblanketten.

Da 2020 er et særligt år med mange jubilæumsaktiviteter, er det ikke alle ønsker om stadeplads der kan opfyldes.

Fristen for tilmelding er 26. juni 2020.

 

Den 1. september offentliggøres stade- og aktivitetsoversigt.

Læs mere om jubilæet på https://www.alleroed.dk/kommunen/alleroed-fejrer-50-aars-jubilaeum

OBS! Allerød Kommune skal følge regeringens foranstaltninger og Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Afvikling af Aktiv Fritid 2020 er afhængig af de gældende foranstaltninger og retningslinjer som vi selvfølgelig håber arter sig, så vi kan afvikle et brag af en fest d. 26. september.

Vi håber meget at din forening ønsker at deltage i Aktiv Fritid 2020 – det bliver en helt særlig dag!