Invitation og tilmelding til Aktiv Fritid 2021

 

Vi vil gerne invitere jer til at deltage i Aktiv Fritid, som i år finder sted lørdag den 21. august 2021 fra kl. 9.00 til 13.30.

Aktiv Fritid er også i år en del af kulturugen ”Allerød på X og Tværs – kend din kommune”. Kulturugen starter med Aktiv Fritid d. 21. august og slutter med Lynge Byfest d. 29. august. I løbet af Allerød på X og Tværs ugen (uge 34) vil der være en lang række aktiviteter, som du kan læse nærmere om på www.aktivalleroed.dk når programmet er offentliggjort.

Fritidsnævnet anbefaler at du tilmelder din forening med et ”åben hus" arrangement eller lignende til Allerød på X og Tværs. Du tilmelder din forening til Allerød på X og Tværs ved at sende en mail til booking@alleroed.dk 

Aktiv Fritid afvikles kun såfremt corona retningslinjerne for arrangementer med stående og gående deltagere er ophævet senest den 1. august 2021. 

Aktiv Fritid vil foregå i Lillerød Bymidte og er en god mulighed for at præsentere de tilbud, I kan byde på den kommende vinter. Kom og deltag aktivt og gør dagen til en spændende og farverig oplevelse for gæster og kunder på M.D. Madsensvej, Allerød Torv og Stationspassagen.


Tilmelding til Aktiv Fritid d. 21. august

Du kan tilmelde dig på nedenstående link:

https://forms.gle/nNAQj9XAD6MkoYYo7

Her kan du se en oversigt over stadepladserne: https://portalgis.alleroed.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=beacc64046ad42a0aa6b9a86e718dedd

Sidste frist for tilmelding til Aktiv Fritid er den 11. august 2021.

Umiddelbart efter tilmeldingsfristen vil stadepladserne blive fordelt. De tilmeldte vil i medio uge 33 få besked om hvilken plads der er tildelt samt modtage programmet for dagen.

Invitation, link til tilmeldingsblanket, stadekort m.v. kan også findes på www.aktivalleroed.dk

OBS:

    o Vær opmærksom på, at foreningerne ikke må sælge varer (heller ikke fødevarer) som i forve­jen
       kan købes i butikkerne i bymidten.

    o Foreningerne medbringer og opstiller/nedtager selv telte med videre, de skal bruge.

    o Har din forening bil eller båd med eller etablerer bålsted, skal I huske at informere
       Beredskabet/Brandvæsnet.

Du er velkommen til at kontakte Idræt og Folkeoplysning på booking@alleroed.dk med eventuelle spørgsmål.