Ny pulje til kultur, idræt og fritid


I Allerød Kommunes budget for 2021-24 er der afsat 0,6 mio. kr. til projekter inden for kultur, idræt og det selvorganiserede fritidsliv. Alle foreninger, privatpersoner og andre interesserede kan nu søge de midler, der er afsat i 2021 på 0,15 mio. kr. til nye og spændende fritidsfaciliteter.

Idéen med puljen er, at give mulighed for at nytænke fritidslivets eksisterende rammer samt etablere nye mindre tiltag i fx kommunens fantastiske natur. Med puljen kan sådanne idéer realiseres hurtigere.

Kriterier

  • Projektet skal understøtte Byrådets vision og Kultur- og Fritidspolitikerne
  • Der kan søges tilskud til medfinansiering på maksimalt 50% af det enkelte forslag.

Hvem kan søge

  • Aftenskoler, oplysningsforbund og foreninger.
  • Kultur- og idrætsinstitutioner, samt private virksomheder, eksempelvis fritidsnævnet, LAFAK, Mungo Park, byforum, biografen, brugerråd og Allerød Idrætsunion.
  • Privatpersoner.

Ansøgningens indhold

  • Information om ansøger
  • En kort beskrivelse af projektet
  • Hvorledes projektet understøtter Byrådets vision og Kultur- og Fritidspolitikerne
  • Tidsplan for projektet
  • Anslåede etablerings omkostninger og afledt drift

 
Udfyld ansøgningsskemaet her.

Der er ansøgningsfrist den 27. marts 2021, og udvalget behandler ansøgningerne på deres møde i maj og indstiller til Økonomiudvalg og byråd, hvilke projekter, der ønskes støttet.

Alle ansøgninger skal sendes til booking@alleroed.dk