Nye regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg

Den 6. maj 2019 vedtog Kultur- og Idrætsudvalget nye regler for lån og leje af kommunale lokaler og udendørsanlæg. Reglerne blev vedtaget på baggrund af dialog med foreningslivet og den deraf nedsatte arbejdsgruppes oplæg.

De nye regler og bilag findes på www.aktivalleroed.dk under fanen retningslinjer.

De overordnet formål med de nye regler er:

  1. At sikre at lån og leje af lokaler og udendørsanlæg sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og understøtter Allerød Kommunes fritidspolitik.
  2. At sikre at anvisning af lokaler og udendørsanlæg sker ifølge objektive kriterier, der giver lige vilkår for anvisning af lokaler og udendørsanlæg til virksomhed med samme funktion og indhold, jf. folkeoplysningsloven §33 stk. 2.
  3. At gøre lån og leje af lokaler og udendørsanlæg nemt og overskueligt for eksisterende og nye brugere.
  4. At gøre forvaltning af lån og leje af lokaler og udendørsanlæg effektiv.

 

Eventuelle spørgsmål bedes rettes til bookingteamet på booking@alleroed.dk