Opdateret information til fritidsbrugerne om COVID-19 pr. 7/01-2021


Der blev annonceret nye corona restriktioner d. 5. januar i forlængelse af de allerede gældende restriktioner.

Allerød Kommune er omfattet af storby-/sjællandspakken der indebærer følgende restriktioner:

KULTUR-, IDRÆTS- OG FORENINGSFACILITETER

  • Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden. Det gælder blandt andet teatre, koncertsale, spillesteder, museer, kunsthaller, kulturhuse, biografer, biblioteker (med undtagelse af aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik- og kulturskoler.

  • Lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, skal holde lukket for offentligheden. Det gælder alle idrætshaller, svømmehaller, træningslokaler, foreningslokaler, mødelokaler og lokaler der anvendes til kultur og voksenundervisning. Undtaget herfor er professionelle idrætsudøvere.
    Sundheds- og Ældreministeriet nuværende beskrivelse af, hvad der er omfattet af undtagelsen er gældende indtil andet meddeles. Beskrivelsen fremgår af bekendtgørelse nr. 1815 af 04/12/2020 §13 stk. 4

  • Udendørs fritidsaktiviteter i forenings- og aftenskole regi kan fortsættes, men særreglen der hidtil har givet mulighed for 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år finder ikke anvendelse frem til d. 17. januar 2021. Der må altså maksimalt være 5 personer inklusiv ansvarspersoner til stede på samme sted eller i samme aktivitetsområde samtidig. Kulturministeriets retningslinjer for udendørs idræt og foreningsliv skal følges og jeres interesseorganisations aktivitetsspecifikke anbefalinger kan med fordel anvendes, så længe disse er i overensstemmelse med myndighederne restriktioner. Retningslinjer for opdeling af udendørsarealer i flere aktivitetsområder skal ligeledes følge kulturministeriets retningslinjer.

  • Det er ikke længere en mulighed at afvikle udendørs idræts- og kulturarrangementer med op til 500 siddende personer til stede. 

  • Der vil på Lynge Idrætsanlæg, Blovstrød Idrætsanlæg, Allerød Idrætspark, Allerød Tennispark og Skovvang Stadion åbnes for adgang til toilet- og depotfaciliteter. Ved brug af toilet- og depotfaciliteter skal der ske direkte gennemgang igennem øvrige områder og der skal bæres mundbind. Forvaltningen vil kommunikere direkte herom til brugerne af de pågældende udendørsfaciliteter.

  • Kommunal aktivitet i kultur-, idræt og foreningsfaciliteter er tilladt i det omfang den pågældende forvaltnings ministerium tillader det.  

 SERVERINGSSTEDER

  • Serveringssteder i forbindelse med kultur-, idræts- og foreningsfaciliteter, både indendørs og udendørs, skal holdes lukket for servering til indtagelse på stedet. Mad ud af huset er stadig tilladt og forpagtere vil derfor få adgang til forpagtede arealer.


Husk at foreninger og aftenskoler har ansvar for at bidrage til den aktive smittesporing, hvis uheldet er ude. I kan læse mere om håndteringen her:
https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/naere-kontakter

Kulturministeriets opdaterede Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv og arrangementer/konkurrencer med siddende publikum/deltagere findes på https://kum.dk/

Har I spørgsmål til ovenstående, bedes I kontakte Idræt og Folkeoplysning på booking@alleroed.dk

Har I bygningsrelaterede spørgsmål, bedes I kontakte Allerød Ejendomme på teknikogdrift@alleroed.dk  


Idræt & Folkeoplysning, Allerød Kommune