Partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland

5 årig partnerskabsaftale mellem Allerød Kommune og DGI Nordsjælland


Borgmester, Karsten Längerich, formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Merete Them Kjølholm, og DGI Nordsjællands formand og direktør har underskrevet en 5 årig partnerskabsaftale mellem Allerød Kommune og DGI Nordsjælland.

Partnerskabsaftalen der forener kræfterne fra DGI og Kommunen i en langvarig indsats er et tilbud til foreningerne, hvor de bl.a. kan få hjælp til at

- Styrke foreningernes muligheder for at engagere børn og unge i deres aktiviteter og i foreningslivet.
- Understøtte samarbejdet mellem foreninger og kommunens institutioner, skoler og klubtilbud.
- Få flere seniorer i Allerød Kommune til at indgå i foreningernes aktive fællesskaber.
- Skabe mulighed for aktivt fritidsliv i Allerød Kommunes flotte og rige natur.

De kommende uger kommer projektorganiseringen på plads, hvorefter vi i det nye år vil invitere foreninger, aftenskoler og andre interessenter til opstartsmøde. På opstartsmødet håber vi, at I vil bidrage med jeres ideer, viden og erfaring, så vi hurtigt kan omsætte de gode intentioner til handling.

Uden fritidsområdets opbakning og bidrag lykkedes vi ikke med samarbejdet. Vi håber derfor, at I vil bidrage til opstarten samt har lyst til at høre nærmere om, hvad partnerskabet kan tilbyde din forening.

I hører snarest nærmere om opstartsmødet.


Med venlige hilsner

Amalie Malte Larsen (Fritidskonsulent)
Jacob Poulsen (Leder af fritidsområdet)