<Macro: (,)>

Baggrund & Målsætninger

Strategisk partnerskabsaftale mellem Allerød Kommune og DGI Nordsjælland

Som følge af kommunens budgetforlig 2023-2030 (https://alleroed.dk/document/02e1bd75-b906-4764-98b3-3289f2230ebe), er partnerskabsaftalen opsagt pr. 1. november 2022 og ophører endeligt 1. maj 2023.

Allerede igangsatte initiativer og indsatser vil blive gennemført som planlagt frem til aftalens ophør.

Allerød Kommune og DGI Nordsjælland har indgået et strategisk partnerskab for perioden 2022-2024.

Partnerskabet har til formål at øge antallet af aktive borgere i Allerøds foreninger og derigennem styrke og udvide fællesskaberne. Flere Allerødborgere skal med på holdet og opleve glæden være at være en del af et aktivt fællesskab.
Allerød Byråd sætter med partnerskabsaftalen en ambitiøs retning for styrkelse af den enkelte borgers sundhed og trivsel via deltagelse i idræt, foreningsliv og aktive fællesskaber.
Partnerskabsaftalen bidrager med øgede ressourcer på idrætsområdet, og der igangsættes en række målrettede indsatser henover de næste 3 år.

Målsætninger og målgrupper

De konkrete målsætninger for partnerskabsaftalen er:

  • At øge antallet af foreningsaktive
  • At øge antallet af borgere over 15 år, der angiver, at de er fysisk aktive


Partnerskabsaftalens indsatser vil i særlig grad fokusere på disse målgrupper:

  • Børn 0-12 år og deres familier
  • 25-40 år
  • Seniorer over 60 år
  • Mænd


Fokusområder

I løbet af projektperioden udvikles og gennemføres en række indsatser, der skal bidrage til at indfri partnerskabets målsætninger. Indsatserne relaterer sig til følgende fokusområder:

  • Styrke foreningernes muligheder for at engagere børn og unge i deres aktiviteter og i foreningslivet.
  • Sikre, at børn i kommunens dagpleje, daginstitutioner, SFO’er og skoler udvikler et bredt kendskab til og deltager i foreningerne og deres aktiviteter.
  • Arbejde på, at flest mulige seniorer i Allerød indgår i aktive fællesskaber.
  • Styrke Allerød kommunes flotte og rige natur som arena for fællesskaber og fysisk aktivitet.

 
Inddragelse og forankring

Det er en klar ambition for partnerskabet, at de forskellige indsatser og indfrielsen af målsætningerne sker i tæt samarbejde med foreningerne i Allerød Kommune med henblik på at skabe en solid forankring i lokalmiljøet. 

I løbet af projektperioden vil der blive afholdt møder og arrangementer for foreningerne, hvor fokus vil være på inddragelse og involvering af foreningerne samt orientering om partnerskabets aktiviteter.


Ønsker du, som forening, at høre mere om kommunens samarbejde med DGI og hvad I kan bruge det til, så kontakt Fritidskonsulent Ida Holgersen på iljh@alleroed.dk for yderligere information.

 

Andre emner som du kunne være interesseret i

Kurser

I samarbejde med DGI tilbyder Allerød Kommune alle foreninger i kommunen kurser til hjælp for foreningens virke. Alle kurser er gratis at deltage i...

Læs mere

Udviklingsforløb

Vi har stor erfaring med hvad det kræver at drive fremtidens forening, og med den viden du har om din og andre foreninger, kan vi sammen nå jeres...

Læs mere