<Macro: (,)>

Udviklingsforløb

Partnerskabet mellem DGI Nordsjælland og Allerød Kommune giver foreninger der tilbyder idræt og bevægelse i Allerød mulighed for at gennemføre et foreningsudviklingsforløb.

Vi har stor erfaring med hvad det kræver at drive fremtidens forening, og med den viden du har om din og andre foreninger, kan vi sammen nå jeres mål.

Ikke to foreninger er ens, og derfor tilbyder vi et fleksibelt forløb med en fast ramme, men som altid tager udgangspunkt i den enkelte forenings behov. For at understøtte udviklingen hos den enkelte forening, har partnerskabet afsat 7.500 kr. til hvert forløb.
Disse midler kan bruges til at indfri foreningens mål i forløbet, hvad end de måtte være.

Nedenfor kan du læse meget mere om hvad et udviklingsforløb indeholder.

Hvad er et foreningsudviklingsforløb?
Det kræver sit at drive en succesfuld forening, og de fleste foreninger har områder, der kan optimeres og styrkes. Et udviklingsforløb med DGI følger en fast ramme, men tager altid udgangspunkt i jeres behov.

Processen til målet følges tæt af DGI’s konsulenter, som er jeres rådgivere og sparringspartnere hele vejen.

Vi starter altid et udviklingsforløb med en analyse. Hvor trænger foreningen til udvikling? Hvad er jeres udfordringer og potentiale?
Når det er defineret, udarbejder vi sammen en handleplan, og sætter processen i gang. Undervejs evaluerer vi løbende, og følger op på, om der er opstået nye ønsker og behov.

Igennem forløbet får I klarhed over, hvordan I kan styrke jeres forening og grundlaget for at skabe flere aktive eller få flere medlemmer. Vi kan f.eks. hjælpe jeres forening med at:

  • Skabe tiltag for at få flere medlemmer
  • Optimere driften, så der bliver overskud til at udvikle
  • Engagere flere frivillige
  • Styrke foreningens kommunikation
  • Uddanne trænere og instruktører
  • Starte nye aktiviteter og mindske frafald

Forløbet kan også rumme noget helt andet – lige netop det, vi i fællesskab finder frem til at foreningen har behov for at udvikle.
Via analysen finder vi med udgangspunkt i jeres drømme og mål for foreningen, ud af hvor vi skal sætte ind.

Forløbet - helt konkret
Forløbet består af fem faste faser. Faserne kan variere i længde ud fra de opgaver der skal løses, men alle faser gennemføres. Der arbejdes med de aftalte udviklingspunkter mellem de indlagte møder.

Fase 1: Analyse
Vi foretager en analyse, og definerer sammen jeres muligheder og eventuelle udfordringer.

Typisk et møde/seminar af 2-3 timer varighed, hvor I har forberedt jer forinden – dette aftales med konsulenten.

Fase 2: Mål og handleplaner
Sammen sætter vi fokus på, hvad I gerne vil opnå og hvilke konkrete mål, I skal arbejde med. Ligeledes udarbejder vi konkrete handleplaner, så I har en klar retning og opgavefordeling, der sikrer, at I når i mål.

Typisk en skræddersyet procesdag 3-5 timer, hvor I har forberedt jer på baggrund af sidste møde.

Fase 3: Handlinger og implementering
I denne fase arbejder i konkret med handleplanerne i jeres forening. Med støtte fra konsulenten gennemfører I planlagte aktiviteter, som hjælper jer på vej mod de fastlagte mål.

I arbejder i foreningen med de udvalgte indsatsområder og mål. Fasen varierer i tid, men typisk varer denne fase mellem 3 og 6 måneder.

Fase 4: Status og evaluering
Når forløbet og de planlagte aktiviteter har været i gang et stykke tid, gør vi status. Vi justerer evt. mål og handleplaner sammen – og hvis der er behov for det, revurderer vi tidsplanen.

Typisk et møde/seminar 1½ -2 timer.

Fase 5: Kort opfølgning
Når udviklingsforløbet er afsluttet, følger vi sammen op på, hvad der er sket siden forløbet. Vi tager en vurdering af, om der er behov for et nyt forløb eller andre tiltag.

Typisk et møde af ½-1 times varighed – kan evt. ske telefonisk/online eller i forbindelse med anden mødevirksomhed.

Rammer for deltagelse
Det er vigtigt at fremhæve, at et udviklingsforløb altid skal passe ind i foreningens øvrige kalender. Det kræver tid og indsats at ændre vaner eller være nyskabende. Derfor er det også vigtigt at en bestyrelse prioriterer arbejdet med udviklingen, og at man igangsætter forløbet i en periode, hvor der er overskud hos deltagerne.

Lyder et udviklingsforløb som noget for jeres forening, så skriv til projektleder Ida Louise Juul Holgersen på iljh@alleroed.dk.

Når I tilkendegiver interesse for et udviklingsforløb, bedes I, i mailen, angive følgende:

  • Foreningens navn
  • Kontaktperson i foreningen (mail og telefonnummer)
  • Beskriv med få ord, de udviklingsbehov, I på nuværende tidspunkt ser i jeres forening
  • Beskriv med få ord, de ressourcer, I har mulighed for at stille til rådighed i et udviklingsforløb

Fristen for at tilkendegive interesse for et udviklingsforløb er d. 1. oktober 2022.

Da vi forventer stor interesse for forløbene, ser vi os nødsaget til at forbeholde os retten til at udvælge et begrænset antal foreninger, der kan tilbydes et udviklingsforløb. Udvælgelsen foretages af projektgruppen bag partnerskabet og sker på baggrund af en samlet vurdering, der både tager højde for foreningens udviklingspotentiale, organisation samt ressourcer.

 

Andre emner som du kunne være interesseret i

Kurser

I samarbejde med DGI tilbyder Allerød Kommune alle foreninger i kommunen kurser til hjælp for foreningens virke. Alle kurser er gratis at deltage i...

Læs mere

Baggrund & Målsætninger

Som følge af kommunens budgetforlig 2023-2030 (https://alleroed.dk/document/02e1bd75-b906-4764-98b3-3289f2230ebe), er partnerskabsaftalen opsagt pr....

Læs mere