Politik for kultur, idræt og fritid

En samlet Politik for Kultur, Idræt og Fritid skaber muligheder for at tænke og agere tværgående – og det glæder vi os til!

Politikken for Kultur, Idræt og Fritid indeholder de overordnede politiske mål, temaer, fokusområder og indikatorer på kultur-, idræts- og fritidsområdet.
Politikken er den overordnede beskrivelse af serviceniveauet på områderne kultur, idræt og fritid. Den samler to eksisterende politikker; Kulturpolitikken fra 2013 og Fritidspolitikken fra 2016.

Formålet med politikken er at:

  • Inspirere og sætte en fælles stabil retning for arbejdet inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet.
  • Sikre et sammenhængende og tværgående fokus på kultur-, idræts- og fritidsområdet, så synergieffekter kan fremmes og gavne det samlede område.
  • Skabe en klarere rollefordeling mellem aktørerne samt at styrke samarbejdet mellem foreninger, institutioner, civilsamfundet og kommune.


Afsæt i verdensmålene
Ved udmøntningen af Politk for Kultur, Idræt og Fritid bidrager alle aktører på kultur-, idræts- og fritidsområdet til at indfri en række af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i den lokale kontekst.
Det drejer sig primært om mål nr. 3 om sundhed og trivsel, mål nr. 4 om kvalitetsuddannelse samt mål nr. 17 om partnerskaber for handling.

En involverende proces – i skyggen af Coronapandemien og i lyset af nye involveringsmetoder
Politikken er blevet til i et samspil mellem foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner, selvorganiserede fællesskaber, Kultur- og Idrætsudvalget, Fritidsnævnet, Allerød Idrætsunion, medarbejdere i Allerød Kommune og ikke mindst de mange borgere, som har bidraget ved at stille op til interview, medvirket i dialog på sociale medier, svaret på spørgeskemaer og deltaget i dialogmøder om politikken. Alt er sket i skyggen af en historisk pandemi, og står som et klart eksempel på, at vi i fællesskab og dialog også kan lykkes selv under svære vilkår.

Læs hele politikken her