Regler for persondata i foreninger

Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning (populært kaldet persondataforordningen på dansk og GDPR på engelsk) i kraft som dansk lov.

Forordningen gælder foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder.

I denne guide kan du læse om de regler, I som forening eller frivillig organisation skal overholde, når I behandler personoplysninger – dvs. når I indsamler, registrerer, opbevarer, videregiver og sletter oplysninger om fx medlemmer, frivillige og brugere.

Link til guide fra Center for frivilligt socialt arbejde

Link til guide fra DIF & DGI