Offentliggørelse af tilskud

Folketinget vedtog d. 6. december 2016 en række ændringer i folkeoplysningsloven, som trådte i kraft d. 1. januar 2017. Det overordnede formål med ændringerne er, at der ikke bliver ydet kommunalt tilskud eller udlånt kommunale lokaler til foreninger, som underminerer demokratiet eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

I henhold til folkeoplysningsloven § 29 skal kommunen offentliggøre tilskud efter folkeoplysningsloven. Nedenfor kan du se en samlet oversigt over foreningernes tilskud.

Tilskudstilsagn for aftenskoler 2021

Tilskudstilsagn lokaletilskud 2021

Tilskudstilsagn aktivitetstilskud 2021

I Allerød Kommune er der en mangeårig tradition for, at eksempelvis grundejerforeninger, interessegrupper og andre foreninger, der ikke hører under folkeoplysningsloven får stillet lokaler gratis til rådighed til møder og aktiviteter. Nogle foreninger på fast basis, andre til enkeltstående arrangementer. Alle foreninger, der har benyttet et kommunalt lokale vil fremgå af den samlede oversigt over brugere af lokaler, som angivet i folkeoplysningslovens § 35a