<Macro: (,)>

Adgang til kommunale lokaler

Rekvirering af nøglebrik

Der er etableret elektronisk adgangskontrol på kommunens bygninger. Det betyder, at man skal have en elektronisk nøglebrik for at få adgang.

Det er udelukkende de i foreningsportalen registrerede foreningsansvarlige, som kan bestille ny nøglebrik eller udvidet rettighed på eksisterende nøglebrik. Almene foreningsmedlemmer kan ikke bestille ny nøglebrik eller udvidet rettighed på eksisterende nøglebrik.

  • Hvis en foreningen undlader at bestille adgang til et anvist lokale kan det ikke forventes at servicevagten står til rådighed, da servicevagten servicerer alle kommunale bygninger og kan være optaget andetsteds.

Hvordan bestiller vi ny nøglebrik eller udvidet rettighed på eksisterende nøglebrik?

  • Ved at sende en mail til teknikogdrift@alleroed.dk og oplyse følgende:
  • I emnefeltet angives foreningens/institutionens navn og emne (bestilling af ny nøglebrik eller udvidelse af rettighed på eksisterende nøglebrik).
  • Facilitet/bygning og lokale (jf. tildelt facilitetstid i Allerød Kommunes digitale bookingsystem)
  • Dato for den tildelte facilitetstid (start- og slutdato, hvis det er en gentagende facilitetstid)
  • Navn, efternavn og evt. foreningshverv (bestyrelsesmedlem, seniortræner, underviser mv.)
  • Angiv selvalgt kode på 4 cifre (kode til nøglebrik)

Nye nøglebrikker skal afhentes i Borgerportalen, Allerød Rådhus, inden for åbningstiden. Man modtager en mail om hvornår nøglebrikken ligger klar til afhentning. Udvidelse af rettighed på eksisterende nøglebrik sker digitalt og derved uden fysisk fremmøde på Allerød Rådhus.  

Nøglebrik til et lokale kan først bestilles når den ansøgte tid er tildelt i foreningsportalen. Dvs. når tiden fremgår som godkendt i foreningens foreningsportal under fanen facilitetsansøgninger.

I forhold til bestilling af ny nøglebrik eller udvidet rettighed på eksisterende nøglebrik er der en ekspeditionstid på 10 arbejdsdage.

Nøglebrikker som ikke skal anvendes igen, skal afleveres i Borgerportalen på Allerød Rådhus eller i postkassen ved indgangen til Borgerportalen, førstkommende hverdag efter sidste anvendelse.

Nøglebrikken er personlig og der hæftes personligt ved bortkommen nøglebrik. Bortkommen nøglebrik skal erstattes med 250 kr.

Andre vejledninger som du kunne være interesseret i.

Foreningsaktivitet – opstilling af udstyr og inventar samt oprydning

Brugerne har selv ansvaret for at opsætte udstyr og inventar, stille det på plads igen efter brug og efterlade lokalerne rengøringsparate....

Læs mere

Overnatning i kommunale lokaler

Ønsker du at overnatte i en institution, på en skole, i en idrætshal eller lign., som ikke normalt er godkendt til det, skal du have en godkendelse fra Nordsjællands Brandvæsen.

Læs mere

Foreningens arrangementer

Har foreningen brug for teknisk service og/eller rengøring ud over det sædvanlige skal dette aftales med driftslederen via teknikogdrift@alleroed.dk...

Læs mere