<Macro: (,)>

Bank, Skat & Moms

Få en grundig vejledning om skat og moms, omkostningsgodtgørelse, regnskab, foreningskonto m.v.

Vejledning om foreningskonto til idrætsforeninger

Skal vi have en foreningskonto i en bank, eller kan vi bruge kassererens private konto?

De fleste foreninger har brug for en konto til foreningens penge og indtægter fra fx medlemskontingenter, indsamlinger, støttepuljer, fondsmidler og sponsorater. Men hvilken type konto skal man vælge?

Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Regler er grundigt beskrevet i vejledningen herunder.


Vejledning om skat til idrætsforeninger

Foreninger, der udbyder idræt og andre fritidsaktiviteter, gør det typisk med afsæt i et almennyttigt eller -velgørende formål. Det vil sige aktiviteterne omfatter amatøridræt og fritidsaktiviteter, der fremmer medlemmernes ideelle interesser.

Derfor er idrætsforeninger omfattet af særlige regler om skattemæssige forhold.

Regler og undtagelser er grundigt beskrevet i vejledningen herunder som fokuserer specielt på foreningsidræt.

Vejledning om moms til idrætsforeninger

Vejledningen "Momsmæssige forhold for idrætsforeninger" skal hjælpe kasserere, bestyrelsesmedlemmer og foreningens revisorer med at finde rundt i momsreglerne.

Vejledningen indledes med et kapitel om momslovens særlige fritagelsesbestemmelse. Bestemmelsen betyder, at bl.a. amatøridrætsforeninger kan vælge ikke at være momsregistreret, selv om de har indtægter, der ellers ville være momspligtige. Det vælger flertallet af idrætsforeninger.

Kilde: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/oekonomi-indtjening/skat-og-moms

Andre vejledninger som du kunne være interesseret i.

Foreningens forsikringer

Få et overblik over, hvordan I nemmest får styr på foreningens forsikringer.

Læs mere

Persondatapolitik

Har din forening styr på Persondataforordningen, GDPR? Det har skærpet nogle af de pligter, der følger med, når foreninger behandler personoplysninger.

Læs mere

Børneattester

Folketinget vedtog den 16. juni 2005 lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Læs mere