<Macro: (,)>

Foreningsaktivitet – opstilling af udstyr og inventar samt oprydning

Opstilling af udstyr og inventar samt oprydning

Brugerne har selv ansvaret for at opsætte udstyr og inventar, stille det på plads igen efter brug og efterlade lokalerne rengøringsparate. Herunder:

  • Inventar (borde, stole m.v.) sættes på plads og aftørres for eventuelle pletter/spild.
  • Alle døre og vinduer lukkes
  • Eventuelt spild på gulv og vægge tørres op/af
  • Affald smides i de korrekte spande/containere  
  • Lys, lyd og skærm/projektor slukkes samt eventuelle ændrede indstillinger tilbageføres til næste bruger.
  • Eventuelle kaffemaskiner/-kander m.v. tømmes, vaskes af og slukkes.
  • Service og køkkenredskaber vaskes op og sættes på plads.

Alle kommunale lokaler og udearealer er røgfri områder, dette gælder alle former for rygning, herunder også e-cigaretter og andre typer af cigaret-attraper.  

Ved lån og leje af lokaler og udendørsfaciliteter skal den ansvarlige låner være fyldt 18 år og er ansvarlig for benyttelsen af den lånte facilitet.

Benyttelse af lokalerne sker på eget ansvar og Allerød Kommune påtager sig intet ansvar for tyveri og glemte sager.

Allerød Kommune forventer at alle foreninger der får anvist kommunale lokaler til aktiviteter der medfører en risiko for en pludselig hændelse der forsager personskade, har tegnet en ulykkesforsikring der dækker deltagerne og de frivillige.

Foreningen skal sikre, at aktiviteterne kun foregår i de anviste lokaler, dvs. lokaler der er tildelt i Allerød Kommunes foreningsportal.

Ved beskadigelse af lokaler og/eller inventar der ikke skyldes almindelig slitage vil foreningens være økonomisk ansvarlig.

Andre vejledninger som du kunne være interesseret i.

Overnatning i kommunale lokaler

Ønsker du at overnatte i en institution, på en skole, i en idrætshal eller lign., som ikke normalt er godkendt til det, skal du have en godkendelse fra Nordsjællands Brandvæsen.

Læs mere

Foreningens arrangementer

Har foreningen brug for teknisk service og/eller rengøring ud over det sædvanlige skal dette aftales med driftslederen via teknikogdrift@alleroed.dk...

Læs mere

Adgang til kommunale lokaler

Der er etableret elektronisk adgangskontrol på kommunens bygninger. Det betyder, at man skal have en elektronisk nøglebrik for at få adgang. Det er...

Læs mere