<Macro: (,)>

Haller & mødelokaler

Udlejning af overskudskapacitet til private

Byrådet har den 28. april 2016 besluttet at indtægter fra enkeltstående udlejning af overskudskapacitet i/på lokaler og udendørsanlæg tilfalder det respektive brugerråds rådighedsbeløb.

Følgende er proceduren for håndtering af enkeltstående udlejning af kommunale lokaler og udendørsanlæg, jf. "Regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg i Allerød Kommune"

  1. Alle henvendelser vedr. enkeltstående udlejninger skal sendes til booking@alleroed.dk.
  2. Alle faste brugere af den pågældende facilitet skal til Idræt og Folkeoplysning pr. mail eller i forbindelse med et brugerrådsmøde bekræfte, at det pågældende tidsrum ikke ønskes benyttet til kommunal- eller foreningsaktivitet.
  3. Idræt og Folkeoplysning reserverer i Allerød Kommunes digitale bookingsystem det pågældende tidsrum til lejer.
  4. I så fald det er påkrævet (jf. afsnit 4.6 og 4.8) bestiller Idræt og Folkeoplysning teknisk assistance og ekstra rengøring. Opkrævning herfor følger gældende takstblad som findes på Allerød Kommunes hjemmeside til fritidsområdet.
  5. I så fald det er nødvendigt afbestiller Idræt og Folkeoplysning tyverialarmen.
  6. Idræt og Folkeoplysning udsender efter afvikling af arrangementer opkrævning jf. takstblad der tilfalder brugerrådets rådighedsbeløb.