<Macro: (,)>

Foreningens forsikringer

Din forening skal være forsikret

Når din forening er medlem af DGI eller DIF og samtidig berettiget til at opgøre medlemmer gennem det Centrale Foreningsregister (CFR), er foreningen forsikret gennem en fælles forsikringsaftale, som de to idrætsorganisationer har tegnet hos Tryg.

I daglig tale kalder vi aftalen Idrættens Forsikringer.


Idrættens Forsikringer indeholder flg. forsikringer:

Arbejdsskadeforsikring
Forsikringen gælder alle personer, der er ansat i eller udfører opgaver for foreninger organiseret under DGI eller DIF.
Den sikrer, at foreningerne og forbund er dækket i de situationer, hvor der er behov for erstatning efter Lov om arbejdsskade

Ansvarsforsikring
Forsikringen dækker erstatningsansvar, som bliver pålagt foreninger organiseret under DGI eller DIF. Forsikringen dækker også det erstatningsansvar ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning af arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, fx sommerfester, bankospil m.v.

Retshjælpsforsikring
Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening har, hvis det er nødvendigt at føre en retssag om tvister, der stammer fra udøvelse af foreningens arbejde.

Rejseforsikring
Forsikringen dækker under rejse til arrangementer overalt i verden uden for Danmark og dækker udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, skade på bagage m.m.
Alle, der rejser i idrættens interesse, er omfattet af forsikringen – det vil sige idrætsudøvere, lønnede og ulønnede ledere, trænere, instruktører, dommere og andre ansatte under rejser og ophold i udlandet.

Psykologisk krisehjælp
Forsikringen giver dækning til psykologisk krisehjælp efter traumatiske hændelser opstået i forbindelse med aktivitet i klubben/foreningens interesse overalt i verden.
I sådanne tilfælde kan man døgnet rundt kontakte Tryg Alarm på telefon 70260670.

Desuden kan jeres forening tilkøbe disse forsikringer hos idrættens forsikringer:

  • Løsøreforsikring
  • Bygningsforsikring
  • Transportforsikring
  • Motorkøretøjsforsikring
  • Idrætsulykkesforsikring
  • Bestyrelsesansvar

Læs mere uddybende om alle forsikringer på idrættensforsikringer.dk

Anmeld skader her.

 

 

Andre vejledninger som du kunne være interesseret i.

Vejledninger til Foreningsportalen

Med nedenstående vejledninger vil du let kunne foretage facilitetsbookinger og vedligeholde din forenings stamdata i Foreningsportalen. Hvis du...

Læs mere

Kom godt i gang med jeres nye forening

Få et overblik over, hvordan I nemmest får lavet jeres vedtægter, afholder stiftende generalforsamling og bliver klar til de spændende opgaver.

Læs mere

Persondatapolitik

Har din forening styr på Persondataforordningen, GDPR? Det har skærpet nogle af de pligter, der følger med, når foreninger behandler personoplysninger.

Læs mere