<Macro: (,)>

§18 midler

Allerød Kommune afsætter hvert år en pulje til frivilligt socialt arbejde. Det er Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, som beslutter tildeling af støtte.

Hvem kan søge midler?

Støttemidlerne kan søges af foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde lokalt i kommunen, indenfor det socialt humanitære område.

Ved frivilligt socialt arbejde forstås indsatser, der er:

 • frivilligt og ikke-lønnet.
 • til gavn for andre end én selv og ens familie.
 • er formelt organiseret

Du kan søge støtte til frivilligt socialt arbejde der har fokus på livskvalitetsforbedrende aktiviteter og tiltag for udsatte grupper, børn, ældre, handicappede, familier eller enkeltindivider.

Hvor skal ansøgningen sendes til?

Udfyldt ansøgningsskema og bilag skal, indenfor ansøgningsfristen, sendes pr. mail til sekretariat@alleroed.dk

Procedure og frister for ansøgning

Ansøgningsfrister bliver publiceret på forsiden af Alleroed.dk samt i Allerød Nyt.

 • fristen for ansøgning af §18 midler ligger typisk i februar.
 • fristen for evt. restpulje ligger typisk i september.
 • Ansøgningsskemaer kan downloades via forsidenyhed på Alleroed.dk i ansøgningsperioderne.

Kriterier og prioritering af ansøgninger

 • Aktiviteter udført af frivillige for Allerød borgere
 • Lokal repræsentation i bestyrelsen (forening), i form af deltagelse i foreningens arbejde
 • Oplysende og forebyggende aktiviteter for socialt udsatte. Særligt fokus på udsatte voksne, unge, integrationsområdet, handicappede og patientforeninger
 • Uddannelse af frivillige til at videreudvikle det frivillige sociale arbejde
 • Foreningen har hjemsted i Allerød Kommune
 • Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af aktiviteterne og foreningernes økonomi

Retningslinjerne for ansøgningen

 • Foreningen skal have et CVR nr. eller SE. nr. tilknyttet
 • Aktiviteten skal være borgerrettet
 • Udbygger eksisterende aktiviteter eller udvikler nye
 • Beskrivelse af aktivitet/formål skal fremgå af ansøgning
 • Der skal søges støtte om konkret beløb i kr.
 • Ansøgningsskema skal anvendes - du finder det nederst på siden

Følgende skal desuden vedlægges:

 • Overordnet budget
 • Seneste foreningsregnskab, hvoraf foreningens samlede økonomi (formue) skal fremgå
 • Hvis foreningen har fået tildelt § 18 midler året før fra Allerød Kommune skal fremgå af regnskabet, hvordan midlerne er anvendt. Brug dokumentationsskemaet som du også finder nederst på siden.

Udfyldt ansøgningsskema og bilag skal, indenfor ansøgningsfristen, sendes pr. mail til sekretariat@alleroed.dk

Andre emner som du kunne være interesseret i

Facilitetspuljen

Puljen er afsat til at skabe nytænkende fritidsfaciliteter til brug og gavn for borgerne I Allerød kommune.

Læs mere

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen kan støtte en bred variation af aktivitetsskabende og nytænkende projekter.

Læs mere

Fritidspuljen

Principper for udbetaling af tilskuddet Tilskuddet ydes til betaling af kontingent for børn og unge i aldersgruppen 0 - 25 år. Tilskuddet...

Læs mere