<Macro: (,)>

Bevilligede tilskud

I henhold til folkeoplysningsloven § 29 stk. 3, skal Allerød Kommune offentliggøre tilskud efter folkeoplysningsloven.

Folketinget vedtog d. 6. december 2016 en række ændringer i folkeoplysningsloven, som trådte i kraft d. 1. januar 2017.

Det overordnede formål med ændringerne er, at der ikke bliver ydet kommunalt tilskud eller udlånt kommunale lokaler til foreninger, som underminerer demokratiet eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

I Allerød Kommune er der en mangeårig tradition for, at eksempelvis grundejerforeninger, interessegrupper og andre foreninger, der ikke hører under folkeoplysningsloven får stillet lokaler gratis til rådighed til møder og aktiviteter. Nogle foreninger på fast basis, andre til enkeltstående arrangementer. Alle foreninger, der har benyttet et kommunalt lokale vil fremgå af den samlede oversigt over brugere af lokaler, som angivet i folkeoplysningslovens § 35a

Herunder kan du se en samlet oversigt over foreningernes tilskud.

Andre emner som du kunne være interesseret i

Tilskud til foreninger

Læs mere om aktivitetstilskud, lokaletilskud samt revision og regnskab.

Læs mere

Tilskud til aftenskoler

Allerød Kommune støtter kultur- og fritidsaktiviteter via tilskud og puljer, som Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget råder over. Aftenskoler og...

Læs mere