<Macro: (,)>

Foreningens arrangementer

Læs mere om stævner, fester, rengøring, alarmer mm.

Har foreningen brug for teknisk service og/eller rengøring ud over det sædvanlige skal dette aftales med driftslederen via teknikogdrift@alleroed.dk senest tre uger inden arrangement.

Hvordan bestilles teknisk service?

 • Ved henvendelse til teknikogdrift@alleroed.dk senest tre uger inden arrangement, husk at oplyse CVR. nummer ved bestilling af rengøring.

Hvornår er der behov for at bestille ekstra rengøring?

 • Ved arrangementer med over 75 deltagende
 • Ved arrangementer hvor foreningen ikke forventer at kunne overlade lokalerne til en anden bruger i den stand foreningen selv ønsker at overtage selvsamme lokaler.
 • Ved arrangementer med over 75 deltagende hvor foreningen generer en indtægt til foreningen.

Foreningen skal bestille ekstra rengøring i forbindelse med foreningsaktivitet med mere end 75 deltagende. Bestilt ekstra rengøring i forbindelse med et foreningsarrangement afholdes som udgangspunkt af Allerød Kommune.

Ved arrangementer hvor foreningen genererer en indtægt til foreningen, skal foreningen bestille ekstra rengøring. Allerød Kommune opkræver for ekstra rengøring i forbindelse med arrangementer hvor foreningen genererer en indtægt. 

 • Hvis en foreningen undlader at bestille ekstra rengøring kan Allerød Kommune jævnfør gældende lokaleregler opkræve foreningen for en eventuelt udgift ved rengøringen efter arrangementet, hvis dette skønnes nødvendigt at driftslederen.
 • Hvis en foreningen undlader at bestille ekstra teknisk service kan det ikke forventes at servicevagten står til rådighed, da servicevagten servicerer alle kommunale bygninger og kan være optaget andetsteds.

På de anlæg, hvor Allerød Kommune har forpagteraftale med en virksomhed og forpagter, er det ikke tilladt at nyde eget medbragt alkohol. Følgende administrativ procedure er gældende ved overtrædelse af dette:

1. Overtrædelse

Foreningen/brugeren modtager en skriftlig advarsel fra Driftslederen. 

2. Overtrædelse

Foreningen/brugeren modtager en skriftlig advarsel fra Driftslederen samt en bøde på 5000 kr.

3. Overtrædelse

Foreningen/brugeren modtager en skriftlig advarsel fra Driftslederen. 

4. Overtrædelse

Foreningen/brugeren modtager en skriftlig advarsel fra Driftslederen samt en bøde på 10000 kr.

5. Overtrædelse

Foreningen/brugeren modtager en skriftlig advarsel fra Driftslederen. 

6. Overtrædelse

Foreningen/brugeren modtager en skriftlig advarsel fra Driftslederen samt en bøde på 10000 kr. Herudover henstilles til Fritidsnævnet om at beslutte en eventuelt supplerende sanktion i form af fratagelse af anviste lokaler og udendørsanlæg og/eller eventuelle tilskud.

 

På øvrige anlæg må alkohol udelukkende indtages og udskænkes ved at foreningen indhenter lejlighedsbevilling hos Nordsjællands Politi.

Foreningen har ansvaret for at afbestille tyverialarmen ved arrangementer der afvikles efter kl. 22 på hverdage og kl. 20 i weekend.

Hvordan afbestilles tyverialarmen?

Hvad skal vi gøre hvis tyverialarmen aktiveres ved en fejl (blind alarm)?

 • Ring øjeblikkeligt til Allerød Kommunes servicevagt på telefon 70 10 60 50
 • Oplys navn og telefonnummer
 • Hvor alarmen er aktiveret
 • Hvordan alarmen er aktiveret

De fleste kommunale bygninger er udstyret med automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA).

Hvad skal vi gøre hvis brandalarmen aktiveres ved en fejl (blind alarm)?

 • Ring øjeblikkeligt til Nord Sjællands Brandvæsen på 45 80 33 55 og afbestil alarmen.

Det strengt forbudt at benytte røgmaskine (diskoteks røg), der kan aktivere brandalarmerings systemet. Hvis røgdetektorerne aktiveres af åben ild, mados, røg fra rygning, diskoteksrøg eller lignende opkræver Allerød Kommune foreningen for brandvæsenets udrykning.

Branddøre, der er markeret med skilt, må ikke anvendes som ind- og udgang, holdes åben af kile, møbelinventar eller lign.

Opstilling af stole, borde og andet inventar i forsamlingslokaler skal være i overensstemmelse med pladsfordelings-planen i bygningen. Pladsfordelingsplanen er opsat som enten en sort-hvid tegning eller i farver. Planen illustrerer – ud over inventaropstilling – også samtlige flugtveje (inkl. frie gangarealer i lokalet) helt til terræn i det fri. Hvis der anvendes andre inventaropstillinger end de opsatte eksempler, skal der godkendes en pladsfordelingsplan for hver enkelt opstilling.

Hvordan får vi en ny pladsfordelingsplan godkendt?

 

Andre vejledninger som du kunne være interesseret i.

Foreningsaktivitet – opstilling af udstyr og inventar samt oprydning

Brugerne har selv ansvaret for at opsætte udstyr og inventar, stille det på plads igen efter brug og efterlade lokalerne rengøringsparate....

Læs mere

Overnatning i kommunale lokaler

Ønsker du at overnatte i en institution, på en skole, i en idrætshal eller lign., som ikke normalt er godkendt til det, skal du have en godkendelse fra Nordsjællands Brandvæsen.

Læs mere

Adgang til kommunale lokaler

Der er etableret elektronisk adgangskontrol på kommunens bygninger. Det betyder, at man skal have en elektronisk nøglebrik for at få adgang. Det er...

Læs mere