<Macro: (,)>

Politik for Kultur, Idræt & Fritid

En samlet Politik for Kultur, Idræt og Fritid skaber muligheder for at tænke og agere tværgående – og det glæder vi os til!

Politikken for Kultur, Idræt & Fritid indeholder de overordnede politiske mål, temaer, fokusområder og indikatorer på kultur-, idræts- og fritidsområdet.
Politikken er den overordnede beskrivelse af serviceniveauet på områderne kultur, idræt og fritid. Den samler to eksisterende politikker; Kulturpolitikken fra 2013 og Fritidspolitikken fra 2016.

Formålet med politikken er at:

  • Inspirere og sætte en fælles stabil retning for arbejdet inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet.
  • Sikre et sammenhængende og tværgående fokus på kultur-, idræts- og fritidsområdet, så synergieffekter kan fremmes og gavne det samlede område.
  • Skabe en klarere rollefordeling mellem aktørerne samt at styrke samarbejdet mellem foreninger, institutioner, civilsamfundet og kommune.


Afsæt i verdensmålene
Ved udmøntningen af Politk for Kultur, Idræt & Fritid bidrager alle aktører på kultur-, idræts- og fritidsområdet til at indfri en række af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i den lokale kontekst.
Det drejer sig primært om mål nr. 3 om sundhed og trivsel, mål nr. 4 om kvalitetsuddannelse samt mål nr. 17 om partnerskaber for handling.

En involverende proces – i skyggen af Coronapandemien og i lyset af nye involveringsmetoder
Politikken er blevet til i et samspil mellem foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner, selvorganiserede fællesskaber, Kultur- og Idrætsudvalget, Fritidsnævnet, Allerød Idrætsunion, medarbejdere i Allerød Kommune og ikke mindst de mange borgere, som har bidraget ved at stille op til interview, medvirket i dialog på sociale medier, svaret på spørgeskemaer og deltaget i dialogmøder om politikken. Alt er sket i skyggen af en historisk pandemi, og står som et klart eksempel på, at vi i fællesskab og dialog også kan lykkes selv under svære vilkår.

Andre emner som du kunne være interesseret i

Folkeoplysningsloven

Loven omfatter særligt to typer foreninger: Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Foreninger, der tilbyder frivilligt...

Læs mere

Børneattester

Folketinget vedtog den 16. juni 2005 lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Læs mere

Persondatapolitik

Har din forening styr på Persondataforordningen, GDPR? Det har skærpet nogle af de pligter, der følger med, når foreninger behandler personoplysninger.

Læs mere