<Macro: (,)>

Information om genåbning af indendørs idræt- og foreningsliv pr. 17. august

28. okt 2020, 10:49

Yderligere genåbning af indendørs foreningsliv pr. 17. august.

Vi håber, at I trods de særlige omstændigheder har haft en dejlig sommer.

Som fortalt per mail til alle brugere af kommunale faciliteter samt via nyhed d. 12. Juni, denne kan læses herunder, så sker der den 17. august en yderligere genåbning af faciliteter til idræt og foreningsliv.

Vi beklager den sene orientering - vi har ventet i spænding på regeringens udmelding om fase 4 af genåbningen. Nu kan vi ikke vente længere og nedenstående forudsætter derfor, at der ikke pålægges Allerød Kommunens skoler og institutioner yderligere foranstaltninger der påkræver større arealbenyttelse.  

Sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer og kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, kulturinstitutioner og professionel idræt er gældende for indendørs fritidsliv. Retningslinjerne findes på kulturministeriets hjemmeside (Covid-19 -> Retningslinjer for genåbning)

Idrætsforeninger skal følge DIF, DGI og firmaidrættens retningslinjer eller sit specialforbunds retningslinjer ved afvikling af aktivitet.

Nedenfor ses en oversigt over hvilke faciliteter som genåbnes, hvornår de genåbnes samt eventuelle kommentarer.

 

Anlæg

Facilitet

Genåbning

Kommentar

Lynge Idrætsanlæg

Stort mødelokale

Cafeteriet

17/8 kl. 8.00

 

Lillevang Skole afd. Lillerød

Gymnastiksal

 

Omklædningsrum og toiletter i gymnastiksal

 

Boldhallen

 

Omklædningsrum til boldhal.

17/8 kl. 16

 

Lillevang skole afd. Skovvang

Gymnastiksal drenge

 

Gymnastiksal Piger (festsal)

 

Herreomklædning i kælderen

 

Dameomklædning i kælderen

 

Depotrum i kælderen

17/8 kl. 17

Depotrummene i kælderen gøres ikke rent dagligt og det er derfor brugernes ansvar at aftørre kontaktflader mv. efter evt. aktivitet.

 

 

Kratbjergskolen afd. Engholm

Gymnastiksalen

Omklædningsrum ved gymnastiksal

Teatersalen

17/8 kl. 16

 

Lynge Skole

Gymnastiksalen

Teatersalen

17/8 kl. 17

 

Blovstrød Skole

Gymnastiksal G1

Gymnastiksal G2

Omklædningsrum ved G2

 

 

Omklædningsrum ved G1 er lukket for idræt og foreningsliv

Centerhallen

Alle faciliteter

17/8 kl. 8

Benyttes køkkenfaciliteter skal alt anvendt service være vasket op og stillet på plads inden stedet forlades.

Kirkehavegaard

Alle faciliteter

 

Benyttes køkkenfaciliteter skal alt anvendt service være vasket op og stillet på plads inden stedet forlades.

 

Hvis brugerne af ovenstående faciliteter den kommende tid oplever bygningsmæssige forhold, som menes at skulle skal tilrettes, bedes servicevagten kontaktes på 70 10 60 50.

Eksisterende tider i ovenstående faciliteter er gældende. Tider findes i belægningskalenderen i Foreningsportalen. Resttider i indeværende sæson kan søges via foreningsportalen i Fordelingsperiode - resttid/weekendtid 20/21.

Som ved genåbningen i juni er følgende gældende:

Principper for genåbning af indendørs idræt og foreningsliv:

Genåbning af kommunale faciliteter til idræt og foreningsliv hviler på sundhedsmyndighedernes og kulturministeriets retningslinjer. Det betyder at Allerød Kommune skal sikre de bygningsmæssige rammer for idræt og foreningsliv.

Aftenskoler, oplysningsforbund og foreninger skal sikre at de af sundhedsmyndighederne og kulturministeriets påkrævede foranstaltninger forbundet med foreningsaktivitet og undervisning overholdes. Dette vil i fleste tilfælde bero på at foreningen skal efterleve de aktivitetsspecifikke anbefalinger fra foreningens specialforbund/interesseorganisation, der vurderes bedste til at vurdere hvilke aktivitetsspecifikke foranstaltninger, der kræves for at opfylde sundhedsmyndighedernes og kulturministeriets retningslinjer.

Rengøring af faciliteterne udføres efter myndighedernes foranstaltningerne - fortrinsvis af rengøringspersonalet – sekundært af servicepersonalet.

Der udføres hyppigere tilsyn og uforsvarlige forhold og overtrædelser indberettes, så de kan håndteres med det samme.

Forvaltningen vil være sparringspartner for de foreninger, som har brug for det.


Har din forening spørgsmål eller behov for rådgivning, bedes I skrive til Idræt og Folkeoplysning på booking@alleroed.dk

Vi ønsker rigtig god fornøjelse med aktiviteterne, og pas venligst på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen
Allerød Kommune, Teknik og Drift

 

Nyhed pr. 12. juni.

Kære aftenskoler, oplysningsforbund og foreninger

Så er vi klar til at åbne for indendørs idræt og foreningsliv i de indendørsfaciliteter som Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at genåbne.

Nedenfor ses en oversigt over hvilke faciliteter som genåbnes og hvornår de genåbnes.  

Anlæg

Faciliteter

Genåbning

FH Hallen

 

 

Vægttræningslokaler

Omklædnings- og baderum

Toiletter i kælderen

Er genåbnet

Lillerødhallerne

 

 

 

 

 

 

Hal 1-4,                       

Stort mødelokale                             

Mødelokale i pavillon                        

Mødelokale ved indgang                   

Cafeteria og depoter                        

Toiletter

Omklædnings- og badefaciliteter        

Fredag d. 12. juni kl. 16

 

 

 

 

 

 

Blovstrødhallen

 

 

 

 

Hallen                                           

Klublokale                                      

Cafeteria og depoter                        

Toiletter

Bade- og omklædningsrum                

Fredag d. 12. juni kl. 16

 

 

 

 

Lyngehallerne

 

 

 

Hal 1 og hal 2

Lille mødelokale

Toiletter

Bade- og omklædningsrum

Fredag d. 12. juni kl. 16

 

 

 

Allerød Tennispark (Birkedal)

Klubhuset

 

Fredag d. 12. juni kl. 15

 

Blovstrød Svømmehal

 

 

 

 

Bassin

Dryland

Omklædnings- og baderum

Saunaer

Møde- og klublokale

Fredag d. 12. juni kl. 16

 

 

 

 

Allerød Idrætspark

 

 

 

Cafeteria

Lounge og mødelokaler

Omklædnings- og baderum

 

Fredag d. 12. juni kl. 16

 

 

 

Skovvang stadion

 

Atletikhuset

Klubhuset

Fredag d. 12. juni kl. 16

 

Lillevang skole afd. Lillerød

Boldhallen

Fredag d. 12. juni kl. 16

 

FH kantinen

Alle faciliteter

Fredag d. 12. juni kl. 16

Allerød Bibliotek, 1. sal

Alle faciliteter på 1. sal

Fredag d. 12. juni kl. 16

Klatretræet

 

Salen

Toiletter

Fredag d. 12. juni kl. 16

 

Engholmhallen

 

 

 

 

Motionsrum                  

Mødelokale                   

Klublokale og køkken     

Toilet i omklædningsrum under trappen

                               

Fredag d. 12. juni kl. 16

 

 

 

 

Allerød Tennishal

 

 

Alle faciliteter

 

 

Driftsforeningen er ansvarlig for genåbningen og vil snarest sende information herom ud til tennisklubberne. 

Engholm Svømmehal

 

 

Bassin

Omklædnings- og baderum

Saunaer

Mandag d. 15. juni kl. 16

 

 

Blovstrød skole

 

Styrketræningslokale i kælderen af "gammel bygning"

Mandag d. 15. juni kl. 16

 

 

Der er ikke åben for offentlig svømning i Blovstrød Svømmehal i weekenden, men vi forventer at de offentlig åbningstider i Blovstrød- og Engholm svømmehal er i drift fra onsdag d. 17. juni.

Hvis brugerne af ovenstående faciliteter den kommende tid oplever bygningsmæssige forhold, som menes at skulle skal tilrettes, bedes servicevagten kontaktes på 70 10 60 50. Der er ekstra bemanding på i weekenden d. 13.-14. juni, så vi står klar til at hjælpe.

Eksisterende tider i ovenstående faciliteter er gældende. Tider findes i belægningskalenderen i Foreningsportalen. Resttider i indeværende sæson kan søges via foreningsportalen i Fordelingsperiode - resttid/weekendtid 19/20. Ansøgning om resttid kan tidligst behandles d. 15. juni.  

Følgende faciliteter forventes at genåbne d. 16. august. Nærmere information vil blive udsendt inden sommerferien.

ANLÆG

FACILITETER

Lyngehallerne

 

Stort mødelokale

Cafeteriet

Lillevang Skole afd. Lillerød

 

 

Gymnastiksal

To toiletter

To bade- og omklædningsrum

Lillevang Skole afd. Skovvang

 

 

 

 

Gymnastiksal drenge

Gymnastiksal piger (festsal)

Depotrum i kælderen

Herreomklædning i kælder

Dameomklædning i kælder

Kratbjergskolen, afd. Engholm

 

Gymnastiksalen

Teatersalen

Lynge Skole

 

Lille sal

Teatersal

Blovstrød Skole

 

Gymnastiksal G1

Gymnastiksal G2

Centerhallen

Alle faciliteter

Kirkehavegaard

Alle faciliteter

 

Alle øvrige faciliteter forventes løbende genåbnet efter d. 16. august, i takt med at det er driftsmæssigt og sundhedsforsvarligt muligt.

Principper for genåbning af indendørs idræt og foreningsliv:

  • Genåbning af kommunale faciliteter til idræt og foreningsliv hviler på sundhedsmyndighedernes og kulturministeriets retningslinjer. Det betyder at Allerød Kommune skal sikre de bygningsmæssige rammer for idræt og foreningsliv.

  • Aftenskoler, oplysningsforbund og foreninger skal sikre at de af sundhedsmyndighederne og kulturministeriets påkrævede foranstaltninger forbundet idræt og foreningsliv overholdes. Dette vil i fleste tilfælde bero på at foreningen skal efterleve de aktivitetsspecifikke anbefalinger fra foreningens specialforbund/interesseorganisation, der vurderes bedste til at vurdere hvilke aktivitetsspecifikke foranstaltninger, der kræves for at opfylde sundhedsmyndighedernes og kulturministeriets retningslinjer.

  • Rengøringsfrekvenserne øges og udføres efter myndighedernes foranstaltningerne -fortrinsvis af rengøringspersonalet – sekundært af servicepersonalet.

  • Der udføres hyppigere tilsyn og uforsvarlige forhold og overtrædelser indberettes, så de kan håndteres med det samme.

  • Forvaltningen vil løbende kommunikere til foreningerne om genåbningen samt være sparringspartner for de foreninger, som har brug for det

Retningslinjer

Sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer og kulturministeriets Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter er gældende for indendørs idræt og foreningsliv. Disse findes hhv. her og her.

Idrætsforeninger skal følge DIF, DGI og firmaidrættens retningslinjer eller sit specialforbunds retningslinjer ved afvikling af aktivitet. DIF, DGI og Firmaidrættens retningslinjer findes her (link).

Har din forening spørgsmål eller behov for rådgivning, bedes I skrive til booking@alleroed.dk

Vi ønsker rigtig god fornøjelse med aktiviteterne, og pas venligst på hinanden.

 

Med venlig hilsen
Allerød Kommune, Teknik og Drift