<Macro: (,)>

Allerød På X og Tværs - 2022

20. jun 2022, 10:15

Allerød På X og Tværs - 2022

Kom og vær med når kulturugen Allerød på X og Tværs endnu en gang løber af stablen!

Allerød på X og Tværs afvikles i uge 34 og bliver som sædvanlig skudt i gang med foreningernes dag, Aktiv Fritid, på M.D. Madsensvej lørdag den 20. august og afsluttes med Lynge Byfest d. 26.-28. august 2022.

Traditionen tro skal Allerød-borgerne, i forbindelse med Allerød X og Tværs ugen, have mulighed for at møde Kommunens fantastiske mangfoldighed af kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter. Vi håber derfor at din forening, aftenskole eller øvrigt fritidsfællesskab ønsker at deltage med en aktivitet?

Det er jer, foreningerne, aftenskoler og fællesskaber, der skal skabe indholdet.

Det kan være et kulturarrangement (koncert, forestilling mv.), åbent hus, bevægelse eller idrætsaktivitet, vandretur, rundvisning mv., eller lige præcist det I finder relevant, at tilbyde borgerne i Allerød Kommune. Mulighederne er mange, så længe aktivitetens formål er at byde borgerne ind i kommunens kultur-, idræts- og fritidsliv.

Allerød Kommunes Folkeoplysningsudvalg har nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

· Soldis Sigurdardottir (repræsentant for kulturområdet)

· Lisa Dahl (repræsentant for aftenskoleområdet)

· John Nørskov Hansen (formand for folkeoplysningsudvalget og Lokalhistorisk Arkiv)

Arbejdsgruppen sørger for koordinering og fælles markedsføring af Allerød på X og Tværs. Markedsføringen af Allerød på X og Tværs vil i år i højere grad ske gennem sociale medier, hvilket gør det muligt for foreninger og aftenskoler at søge om et mindre beløb til understøttelse af aktiviteter under Allerød på X og Tværs ugen.

Information om tilmelding af aktivitet til Allerød på X og Tværs

Send følgende til mailadressenkultur@soldis.dk

· Foreningens/aftenskolens/fritidsfællesskabets navn

· Titel på aktivitet og en kort beskrivelse af denne med angivelse af dato, tidspunkt, mødested, målgruppe og evt. deltagerpris.

· Fornavn, efternavn, telefonnummer og e-mail adresse på aktivitetens tovholder

Tilmelding af aktivitet til Allerød på X og Tværs skal gerne ske hurtigst muligt og senest mandag d. 1. august.

​​​​​​​

Information om tilskud til aktiviteter under Allerød på X og Tværs

Hvis I ønsker at ansøge om tilskud til en aktivitet, skal I fremsende følgende til kultur@soldis.dk sammen med information om tilmelding af aktivitet.

· Foreningens/aftenskolens navn

· Beskrivelse af hvilken aktivitet og udgifter der søges om tilskud til

· CVR nummer hvortil tilskuddet skal udbetales.

Kriterier for tilskud
Der kan maksimalt søges om tilskud på 2.000 kr.
Aktiviteten skal som udgangspunkt være åben for alle Allerød borgere inden for den aldersgruppe aktiviteten henvender sig.

Hvilke udgifter der ydes tilskud til
Udgifter forbundet med aktiviteten, herunder udbetaling af løn og godtgørelser til frivillige.

Hvem kan søge?
Foreninger, aftenskoler og øvrige fritidsfællesskaber. Der ydes ikke tilskud til virksomheder eller privatpersoner.

Ansøgningsfrist
1. august 2022

Afregning af tilskud
Modtagere af tilskud skal i september 2022 afregne tilskud i form af udgiftsdokumentation. Udokumenteret tilskud skal tilbagebetales til Allerød Kommune.

Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte arbejdsgruppen for Allerød på X og Tværs på kultur@soldis.dk

Vi glæder os til sammen med jer, at gøre Allerød på X og tværs 2022 til en festlig og oplevelsesrig uge.