<Macro: (,)>

Sammen sparer vi på energien!

17. nov 2022, 13:29

Allerød Kommune står som resten af Danmark midt i en energikrise.

Vores udgifter til varme og elektricitet stiger voldsomt, og vi ser ind i en vinter, hvor der formentlig bliver ressourceknaphed i perioder. Derfor iværksætter vi en række tiltag i vores bygninger for at spare på energien, som vi meget håber på, at I vil støtte op om.

Ifølge kommunens seneste prognoser vil der være merudgifter på 12 mio. kr. til el og varme alene i 2022 i Allerød Kommune.

Følgende tiltag er derfor implementeret:

Temperaturer i haller og øvrige fritidslokaler
Fyringssæsonen startede den 1. oktober. Følgende temperaturer vil være gældende:

  • Bevægelseslokaler (haller og gymnastiksale) vil fortsat opvarmes til 16-17 grader
  • Opholdslokaler opvarmes til 19 grader


Saunaer i svømmehaller
Saunaer i både Blovstrød og Engholm Svømmehal er lukket og kan ikke benyttes.


Brug af maskiner
Vi vil lokalt undersøge i hvilket omfang det er muligt at begrænse anvendelse af køle-fryseskabe, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere og der vil i perioder blive lukket for anvendelse af maskiner. Brugerne på de enkelte anlæg vi blive orienteret direkte herom.


Perioder med strømudfald
Vi varsler alle foreninger via mail, såfremt vi modtager information om strømafbrydelse. Vi opfordrer hermed til, at I orienterer jeres undervisere, ledere etc. om, at der kan forekomme strømafbrydelser, og at disse kan ske uden eller med kort varsel. Disse strømafbrydelser kan betyde, at nogle aktiviteter skal omorganiseres eller aflyses.

Alt information om strømafbrydelser mv. vil blive sendt til foreningens e-mail.

I den forbindelse mindes I om at opdatere foreningens mail i foreningsportalen. Registrerede brugere logger ind på www.aktivalleroed.dk via login fanen i højre hjørne.

Der vil løbende blive informeret via infoskærmene og opslag på anlæggene.