<Macro: (,)>

Temperaturen er skruet op til normen

05. dec 2023, 11:45

Borgmesteren har, sammen med budgetforligspartierne, truffet beslutning om, at forbedre arbejdsmiljøet og forholdene for foreningerne ved at hæve temperaturen med 2 grader i de kommunale ejendomme.

Borgmesteren udtaler: ”Jeg ønsker ikke, at vores medarbejderes og foreningsudøveres arbejdsevne og ve og vel bliver sat på spil, fordi man fryser i de offentlige bygninger. Jeg har modtaget bekymringsudtalelser om, at det har været for koldt mange steder. Medarbejderne og de foreninger og borgere, der bruger vores haller har i høj grad vist samfundssind og stået sammen, under de af regeringen anbefalede temperatursænkninger. Regeringen har ikke samme anbefaling om temperaturen længere, og efter samråd med forligskredsen har jeg bedt om, at temperaturen hæves – og varmen er skruet op”.

Beslutningen om at hæve temperaturen, er truffet som en konsekvens af, at det er for koldt at fortsætte den generelle sænkning af temperaturene til 19 grader i kommunens bygninger - og i haller til 17 grader - som byrådet besluttede i 2022. Beslutningen var en følge af regeringens og KL’s anbefalinger i sensommeren 2022 om at minimere energiforbruget i landets kommuner. Regeringen ophævede instruksen i september 2023.

Arbejdstilsynet anbefaler, at temperaturen ved stillesiddende arbejde ikke bør komme under 18 °C samt, at temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold bør holdes på 20-22 °C ved stillesiddende arbejde og må ikke overstige 25 °C.