<Macro: (,)>

Vinter- & forårsprogrammet fra Allerød Ungdomsskole er klar

Allerød Ungdomsskole – også kaldet AU - tilbyder undervisnings- og fritidsaktiviteter til alle kommunens unge mellem 13-18 år og indgår som en del af kommunens fritidstilbud.

Ungdomsskolen har særlig fokus på at skabe stærke fællesskaber for de unge på tværs af kommunen og samarbejder med klubberne om en række aktiviteter, som afvikles i de respektive klubber.

Undervisningen er gratis, men der kan forekomme deltagerbetaling på hold med ture/rejser, materiale indkøb samt førstehjælpskursus/knallertkøreskolen.

Ungdomsskolens kontor ligger på Kratbjergskolen afdeling Engholm, og her afholdes de fleste hold.

Ungdomsskolen udgiver dels sit hovedprogram i august måned og dels et supplerende forårsprogram i januar måned. Forårsprogrammet kan du se her.

Yderligere info og tilmelding sker på ungdomsskolens hjemmeside: www.ungallerød.dk