<Macro: (,)>

Brugerråd

Brugerrådene er med til at udvikle idræts- og kulturfaciliteterne i kommunen

Er en forening eller kommunal organisation defineret som fast bruger af en facilitet tilbydes foreningen/organisationen repræsentantskab i brugerrådet for den pågældende facilitet.

Brugerrådets opgaver er blandt andet at foretage fordeling af sæsontider og resttider ifølge Regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg i Allerød Kommune. Indgå i konstruktiv og løsningsorienteret dialog med Allerød Kommune omkring de ejendoms- og driftsmæssige forhold.
Senest d. 15. januar hvert år indsende årsrapport til Kultur- og Idrætsudvalget og Forvaltningen vedr. anlæggets drift og aktiviteter.
Samarbejde med Allerød Kommune vedr. generel udvikling af faciliteterne.

Brugerrådene mødes typisk 2-4 gange om året.

Der er i Allerød Kommune oprettet brugerråd for følgende kommunale faciliteter:

Brugerråd
Allerød Idrætspark
Allerød Tennispark
Blovstrød Idrætsanlæg
Engholmhallen
Biblioteket/Skoven 4
Kirkehavegaard/Centerhallen
Lillerødhallerne
Lynge Idrætsanlæg
Ravnsholthallen
Skovvang Stadion
Svømmehallerne (Blovstrød & Engholm)

Andre emner som du kunne være interesseret i

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget

Læs mere om Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget (KIFU)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget yder tilskud og udformer politikker på det folkeoplysende område.

Læs mere