<Macro: (,)>

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget

Læs mere om Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget (KIFU)


Du kan læse mere om politikker, strategier og handleplaner vedr. kultur, idræt og fritidsområdet på www.alleroed.dk 

Dagsordener og referater fra møderne i Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget kan du finde på www.alleroed.dk

Kultur- og Idrætsudvalget (5 medlemmer)
Merete Them Kjølholm (formand) (B)
Theodore Gbouable (A)
Michael Nørregaard (V)
Eric Lerdrup Bourgois (C)
Jørgen Johansen (C)

Andre emner som du kunne være interesseret i

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget yder tilskud og udformer politikker på det folkeoplysende område.

Læs mere

Brugerråd

Brugerrådene er med til at udvikle idræts- og kulturfaciliteterne i kommunen

Læs mere