<Macro: (,)>

Fra venstre mod højre: John Nørskov (formand for Folkeoplysningsudvalget), Merete Them Kjølholm (formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget), prismodtager Lars Jonsson (Lynge Brugerråd), prismodtager Freja Juhl Larsen (Allerød Bordtennisklub), prismodtager Nicklas Jensen (Allerød Bordtennisklub), Karsten Längerich (Borgmester) og prismodtager Sanne Valentin (DDS Blackfoot Bloustrød)

3 ildsjæle og et talent blev hyldet

Under Aktiv Fritid lørdag d. 20. august blev 3 frivillige ildsjæle hyldet med taler, blomster og musik

Før borgmester Karsten Längerich kunne uddele Fritidsområdets Frivillighedspris og Inklusionspris blev hele eventen skudt i gang med musik leveret af to lurblæsere fra Allerød Musikskole.

Flankeret af Merete Them Kjølholm (formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget) og John Nørskov (formand for Folkeoplysningsudvalget) blev den særlige frivillige præstation anerkendt og hyldet på scenen ved M.D. Madsensvej d. 20. august under Aktiv Fritid.

Den frivillige indsats blandt Allerød-borgerne har en enorm betydning for livet som borger i kommunen og er af kæmpemæssig betydning for sammenhængskraften i vores kommune.

Derfor har Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget besluttet, at der skal hyldes henholdsvis en frivillig over 25 år og en frivillig under 25 år for en særlig indsats i en fritidsorganisation hjemmehørende i Allerød Kommune.

Prismodtagerne for Fritidsområdets Frivillighedspris var Lars Jonsson, Lynge Brugerråd og Nicklas Jensen, Allerød Bordtennisklub

Lars Jonsson modtog Fritidsområdets Frivillighedspris over 25 år, for hans mangeårig indsats og engagement som formand for brugerrådet i Lynge Idrætsanlæg.

Nicklas Jensen modtog Fritidsområdets Frivillighedspris under 25 år, for hans kæmpe indsats i Allerød Bordtennisklub som træner, leder, bestyrelsesmedlem og kulturbærer.

Fritidsområdet Inklusionspris gik til Sanne Valentin, DDS Blackfoot Bloustrød for hendes store indsats som spejderleder og primus motor for familiespejder grenen i foreningen.

Team Allerød uddelte også deres Talentpris for 7. gang til et lokalt talents fortsatte udvikling og jagt på medaljer og hæder. Prisen gik i år til ??

Alle prismodtagere modtog et gavekort, blomster og anerkendelsen fra publikum til Aktiv Fritid.

Senere på året vil Fritidsområdets udøverpriser blive uddelt ved et andet arrangement.