<Macro: (,)>

Fritidsområdets prisuddeling

Fritidsområdets Prisuddelingen afvikles den 9. marts 2023 kl. 17.30-19.00 i Borgerportalen på Allerød Rådhus.

Byrådet, Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget ønsker at fejre fritidsområdets særlige indsatser. Derfor anmodes I om at indstille de udøvere, som har gjort en særlig indsats i 2020, 2021 og 2022.

Historien bag
Fritidsområdets prisuddeling er en erstatning for Ungdomsfondens flotte mangeårige arbejde med anerkendelse og fejring af idrætsudøvere og frivillige inden for idræts- og spejderområdet.

Hyldest af særlige præstationer som frivillig blev afviklet i forbindelse med Aktiv Fritid d. 20. august. I kan læse mere her: 3 ildsjæle og et talent blev hyldet 

I prisuddelingens nuværende format er det besluttet, at det samlede fritidsområde skal inkluderes. Hvad angår hyldest af udøvere betyder det, at Kommunen ønsker at hylde udøvere af idrætsaktivitet, spejderaktivitet og kulturel aktivitet som er 25 år eller derunder. Tidligere har Allerød Kommune primært hyldet særlige udøverpræstationer inden for idrætten. 

Det har ikke været muligt at afholde prisuddelinger i 2020 og 2021 grundet corona situationen, og derfor hylder prisuddelingen i 2023 udøvere, som har gjort en særligt indsats i både 2020, 2021 og 2022.


Hvad er en udøver?

En udøver er et foreningsmedlem som deltager i en foreningsaktivitet, altså ikke en frivillig træner/leder/underviser som varetager foreningsaktivitet.       

Foreningerne kan indstille udøvere til følgende priser:

Idrætspris
Idrætsprisen gives til udøvere under 25 år af idrætsaktivitet (ikke frivillige), som foreningen mener har ydet en særlig præstation i 2020, 2021 eller 2022.

Idrætsprisen kan gives til udøvere under 25 år, som fx har vundet noget særligt eller på anden måde har udmærket sig, som udøver af idræt.

Spejderpris
Spejderprisen gives til udøvere under 25 år af spejderaktivitet (ikke frivillige ledere), som foreningen mener har ydet en særlig præstation i 2020, 2021 eller 2022.

Spejderprisen kan fx gives til spejderudøvere, som har ydet noget særligt for naturen eller fællesskabet, vundet en konkurrence (løb, problemløsning mv.) eller noget helt tredje, som spejderforeningerne mener skal hyldes.

Spejderprisen er ikke blevet uddelt før. Alle foreninger er derfor meget velkommen til at kontakte forvaltningen ved spørgsmål.

Kulturpris
Kulturprisen gives til udøvere under 25 år af kulturelle aktiviteter (ikke frivillige undervisere mv.), som foreningen mener har ydet en særlig præstation i 2020, 2021 eller 2022.

Kulturprisen kan fx gives til udøvere af kunst, musik, litteratur, teater og scenekunst, kulturarv, folkedans mv.

Kulturprisen er ikke blevet uddelt før. Alle foreninger er derfor meget velkommen til at kontakte forvaltningen ved spørgsmål.


Hvordan indstilles en kandidat?

Ved indstilling af kandidat/kandidater udfyldes indstillingsskemaet, som tilgås online her:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOIhgfvHa-C4tMtELQweWK2nfg3XfVkytw_fB2a7cQNqhCdQ/viewform?usp=sf_link

Hvis der er behov for det, så kan indstillingsskemaet udfyldes flere gange.


Frist for indstilling

Indstilling af kandidater skal ske hurtigst muligt og senest mandag d. 6. februar kl. 12.00.


Praktisk information

Alle udøvere som blev indstillet i forbindelse med den planlagte uddeling af udøverpriser (ifm. Aktiv Fritid i sommers) samt udøvere indstillet inden fristen (d. 6. februar 2023 kl. 12.00), vil modtage en pris.

I løbet af uge 6 og 7 vil forvaltningen kontakte de personer, som har indstillet personer til en udøverpris med henblik på at aftale deltagelse samt eventuelle øvrige praktiske ting.


Hvem inviteres til at deltage i prisuddelingen d. 9. marts

Alle indstillede udøvere og deres træner/underviser/leder.

Herudover er forældre til indstillede udøvere som er 12 år eller derunder også velkommen til at deltage.

Eventuelle spørgsmål skal rettes til Fritidskonsulent Ida Holgersen på iljh@alleroed.dk