<Macro: (,)>

Nyt vedr. DGI Partnerskabsaftalen

22. aug 2022, 10:00

Partnerskabsaftale mellem Allerød Kommune og DGI Nordsjælland udmønter sig nu i konkrete aktiviteter samtidigt med at der er nye initiativer i støbeskeen.

Nu kan du blive klogere på partnerskabet mellem Allerød Kommune og DGI Nordsjælland på www.aktivalleroed.dk.
En tema side er oprettet hvor du og din forening løbende kan holde sig opdateret.

Partnerskabsaftalen der forener kræfterne fra DGI og Kommunen i en langvarig indsats er et tilbud til foreningerne, hvor de bl.a. kan få hjælp til at

- Styrke foreningernes muligheder for at engagere børn og unge i deres aktiviteter og i foreningslivet.
- Understøtte samarbejdet mellem foreninger og kommunens institutioner, skoler og klubtilbud.
- Få flere seniorer i Allerød Kommune til at indgå i foreningernes aktive fællesskaber.
- Skabe mulighed for aktivt fritidsliv i Allerød Kommunes flotte og rige natur.

Læs om baggrund og målsætninger for samarbejdet her: BAGGRUND & MÅLSÆTNINGER


2 gratis tilbud til foreninger – foreningsrettede kurser samt udviklingsforløb for foreninger.

I efteråret 2022 udbydes 5 kurser v. DGI. Emnerne er: Førstehjælp, Facebook basis, Sundhedsfokus, Økonomi i foreninger samt Fundraising.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig her: KURSER


Det bliver også muligt for et begrænset antal foreninger at gennemgå et udviklingsforløb i regi af DGI.

Udviklingsforløbene tilpasses til den enkelte forenings rammer og behov.

Læs mere om hvad et udviklingsforløb indeholder og hvordan din forening tilkendegiver interesse her: UDVIKLINGSFORLØB

Kommende tiltag.

I løbet af  2022 er det planen at sætte nedenstående to initiativer i gang.

  • Idræt om dagen
    Indsatsen handler om at få brugt haller og andre idrætsfaciliteter i dagtimerne, hvor der typisk er ledige tider. Samtidig handler det om at tilbyde en idrætsform som appellerer til målgrupper, som ikke længere er på arbejdsmarkedet og som oplever barrierer i forhold til at deltage i foreningernes eksisterende tilbud. Idræt om dagen tilbyder ca. 2 timers varieret aktivitet efterfulgt af socialt samvær over en kop kaffe. Det vil typisk være muligt at afprøve 2-3 aktiviteter/sportsgrene inden for de to timer. Aktiviteterne kan være alt fra floorball til bordtennis og gymnastik.

  • Skole- og foreningssamarbejde
    Indsatsen sigter mod at skabe tættere forbindelser mellem foreningslivet og kommunens skoler. Samarbejdet udmøntes i første omgang i en række forløb, hvor kommunens foreninger varetager idrætsundervisning i 4 x 2 lektioner, altså et forløb af ca. en måneds varighed. Den enkelte forening planlægger aktiviteter inden for deres egen sportsgren – basket, håndbold eller andet. Det giver foreningerne en mulighed for at promovere deres aktiviteter og samtidig giver det lærerne input og inspiration til den fremtidige idrætsundervisning.


Hvis du og din forening vil vide mere så er du velkommen til at kontakte Projektleder Ida Holgersen på iljh@alleroed.dk