<Macro: (,)>

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen er en lovbestemt pulje, jf. Folkeoplysningsloven §6 stk. 1 nr. 3. 

Udviklingspuljen kan støtte en bred variation af aktivitetsskabende og nytænkende projekter i såvel foreningslivet, som uden for foreningslivet (selvorganiserede aktiviteter). Puljen har til formål at understøtte nye folkeoplysende aktiviteter, men kan også bruges, hvor det øvrige tilskudssystem ikke dækker - herunder andre typer af foreninger eller selvorganiserede grupper.

Puljen støtter projekter med relation til folkeoplysende virksomhed og må ikke have et kommercielt sigte.

Indhold, kriterier og bestemmelser for puljen er sat på dagsordenen i det nye Folkeoplysningsudvalg, og vil i løbet af 2022 blive offentliggjort her på siden.

Andre emner som du kunne være interesseret i

Fritidspuljen

Principper for udbetaling af tilskuddet Tilskuddet ydes til betaling af kontingent for børn og unge i aldersgruppen 0 - 25 år. Tilskuddet...

Læs mere

Facilitetspuljen

Puljen er afsat til at skabe nytænkende fritidsfaciliteter til brug og gavn for borgerne I Allerød kommune.

Læs mere

§18 midler

Allerød Kommune afsætter hvert år en pulje til frivilligt socialt arbejde. Det er Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, som beslutter tildeling af støtte.

Læs mere