<Macro: (,)>

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen er en lovbestemt pulje, jf. Folkeoplysningsloven §6 stk. 1 nr. 3. 

Udviklingspuljen kan støtte en bred variation af aktivitetsskabende og nytænkende projekter i såvel foreningslivet, som uden for foreningslivet (selvorganiserede aktiviteter). Puljen har til formål at understøtte nye folkeoplysende aktiviteter, men kan også bruges, hvor det øvrige tilskudssystem ikke dækker - herunder andre typer af foreninger eller selvorganiserede grupper.

Puljen støtter projekter med relation til folkeoplysende virksomhed og må ikke have et kommercielt sigte.

Indhold, kriterier og bestemmelser for puljen er sat på dagsordenen i det nye Folkeoplysningsudvalg, og vil i løbet af 2022 blive offentliggjort her på siden.

Andre emner som du kunne være interesseret i

Facilitetspuljen

Puljen er afsat til at skabe nytænkende fritidsfaciliteter til brug og gavn for borgerne I Allerød kommune.

Læs mere