<Macro: (,)>

Facilitetspuljen

Under Budgetforliget 2021-2028 er der afsat 150.000 kr. årligt i en Facilitetspulje. Puljen er afsat til at skabe nytænkende fritidsfaciliteter til brug og gavn for borgerne I Allerød kommune. Foreninger, privat personer og andre interessenter kan her komme med deres bud på projekter. Som udgangspunkt er det alle aktiviteter under udvalgets område inden for kultur, idræt, og det selvorganiserede område, der kan opnå støtte til etablering af faciliteter.

Projektet skal understøtte Byrådets vision og politikken for Kultur, idræt og fritid og ansøgningerne til puljen bliver vurderet på baggrund af følgende kriterier:

  • At støtte initiativer der understøtter Allerød Kommunes vision.
  • At støtte og realisere så mange initiativer som muligt.
  • At støtte lokale initiativer der drives af lokale kræfter.
  • At støtte initiativer der er til glæde for flest mulige organiserede og selvorganiserede aktiviteter.
  • At der er en ligelig vægtning at støtte til Kultur- og Idrætsudvalgets hovedområder.
  • At støtte initiativer, der ikke kræver øgede midler til afledt drift.
  • At støtte initiativer der opfylder flest af ovenstående parametre, og som vurderes at kunne realiseres inden årsskiftet i ansøgningsåret.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandler ansøgningerne på deres møde i maj samt august/september og indstiller til Økonomiudvalg og byråd, hvilke projekter, der ønskes støttet.

Alle spørgsmål vedr. puljen sendes til booking@alleroed.dk

Andre emner som du kunne være interesseret i

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen kan støtte en bred variation af aktivitetsskabende og nytænkende projekter.

Læs mere

Fritidspuljen

Principper for udbetaling af tilskuddet Tilskuddet ydes til betaling af kontingent for børn og unge i aldersgruppen 0 - 25 år. Tilskuddet...

Læs mere

§18 midler

Allerød Kommune afsætter hvert år en pulje til frivilligt socialt arbejde. Det er Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, som beslutter tildeling af støtte.

Læs mere