<Macro: (,)>

Folkeoplysningsudvalget

Øverst fra venstre: John Nørskov Hansen, Alice Silkjær, Steen Hagstrøm, Bettina Løgager, Vibeke Højberg, Torben Olesen, Jacob Beer, Stig Albeck, Soldis Sigurdardottir, Lisa Dahl og Merete Them Kjølholm

Folkeoplysningsudvalget yder tilskud og udformer politikker på det folkeoplysende område.

Folkeoplysningsudvalget består af i alt 11 medlemmer.

Udvalget består af repræsentanter fra det folkeoplysende frivillige foreningsarbejde, den folkeoplysende voksenundervisning samt det selvorganiserede område. Derudover består udvalget også af 3 politiske repræsentanter samt en formand udpeget af Byrådet.

 • 1 repræsentant fra Idrætsforeningerne
 • 1 repræsentant fra Brugerråd
 • 1 repræsentant fra Kulturforeningerne
 • 1 repræsentant fra Spejderforeningerne
 • 1 repræsentant fra Interesse & Mærkesagsforeninger
 • 1 repræsentant fra Aftenskoler & Oplysningsforbund
 • 1 repræsentant fra det selvorganiserede område
 • 1 repræsentant fra Kultur- Idræt- & Fritidsudvalget
 • 1 repræsentant fra Børne- og Skoleudvalget
 • 1 repræsentant fra Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
 • Formand udpeget af Byrådet


Udvalgets primære arbejdsområder er:

 • Børne- og Ungdomsforeninger
 • Aftenskoler
 • Lokaleudlån til folkeoplysende foreninger
 • Projekter for børn og unge
 • Administration af foreningstilskud


Dagsordener og referater fra møderne i Folkeoplysningsudvalget
 kan du finde på www.alleroed.dk

Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Formand
John Nørskov Hansen (Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune)
Politiske udvalgsmedlemmer
Merete Them Kjølholm, Kultur- Idræt- & Fritidsudvalget (B)
Vibeke Højberg, Børne- og Skoleudvalget (S)
Bettina Løgager, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget (C)
Repræsentanter fra det folkeoplysende foreningsarbejde
Soldis Sigurdardottir (Allerød Kunstforening)
Stig Albeck (Allerød Håndboldklub)
Alice Silkjær (FOMA)
Steen Hagstrøm (Brugerrådet Skoven4)
Torben Olesen (Repræsentant fra børne- og ungdomsorganisationernes samråd)
Repræsentant fra den folkeoplysende voksenundervisning
Lisa Dahl (AOF Nordsjælland)
Repræsentant for det selvorganiserede fritidsliv
Jacob Beer
Kommunens repræsentant
Jacob Poulsen (Leder af fritidsområdet)

Andre emner som du kunne være interesseret i

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget

Læs mere om Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget (KIFU)

Læs mere

Brugerråd

Brugerrådene er med til at udvikle idræts- og kulturfaciliteterne i kommunen

Læs mere