<Macro: (,)>

Information om coronapas i organiseret regi pr. 12. november 2021

12. nov 2021, 12:57

Kære foreninger og aftenskoler

Regeringen har besluttet at genindføre krav om coronapas i store dele af kultur- og fritidslivet.

Kravet om coronapas finder anvendelse i lokaler, på lokaliteter og arrangementer med mere end:

 • 200 tilskuere/deltagere mv. indendørs
 • 000 tilskuere/deltagere mv. udendørs


Følgende aktiviteter er omfattet:

 • Koncerter og scenekunstforestillinger mv.
 • Forevisninger i biografer eller lignende og storskærmsarrangementer.
 • Betalende tilskuere ved idrætsarrangementer.
 • Folkeoplysningsaktiviteter, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.


Følgende lokaliteter er omfattet:

 • Museer, kunsthaller og lignende.
 • Zoologiske anlæg og akvarier.
 • Svømmehaller, med undtagelse af forenings-, undervisnings- og uddannelsesaktiviteter.


Kravet gælder for tilskuere, kunder, besøgende, deltagende mm., uanset om disse er stående, siddende eller i bevægelse.
Der vil ikke være krav om coronapas for idrætsudøvere, scenekunstnere, ansatte eller frivillige, men disse opfordres til selv at leve op til kravet.

En række lokaliteter og aktiviteter er undtaget af kravet herunder biblioteker og arkiver, træningscentre, det frivillige foreningsliv og musik- og kulturskoler mv. for så vidt angår den daglige drift. Afholdes foredrag, koncerter eller andre aktiviteter omfattet af kravet om coronapas, vil kravet også finde anvendelse her.

Smitteforebyggende anbefalinger

Der gælder en række smitteforebyggende anbefalinger generelt i samfundet, herunder: 

 • Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse, som kan findes her.
 • Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne, som kan findes her.
 • Sundhedsstyrelsens råd til håndtering af sygdom og symptomer, herunder op-sporing og håndtering af nære kontakter, som kan findes her.
 • Der gælder desuden særlige råd omkring håndtering af sygdom og symptomer hos børn i grundskoler, dagtilbud mv. herunder i forbindelse med disses deltagelse i fritidsaktiviteter, som kan findes her.

 Ovenstående skal følges, og alle foreninger og deres medlemmer bedes aktivt medvirke til at det sker. ​​​​​​​

Registrerer Allerød Kommune ved tilsyn gentagende overtrædelse af reglerne, vil den pågældende forening/aftenskole blive nægtet adgang til faciliteten.

I finder Kulturministeriets retningslinjer og spørgsmål/svar (Q/A) pr. 12. november på www.kum.dk

Har I yderligere spørgsmål, bedes I kontakte Idræt og Folkeoplysning på booking@alleroed.dk 

Vi ønsker rigtig god fornøjelse med aktiviteterne, og pas venligst på hinanden.


Idræt og Folkeoplysning