<Macro: (,)>

Information om coronapas i organiseret regi pr. 29. november 2021

28. nov 2021, 12:57

Kære foreninger og aftenskoler

12. november 2021 trådte en række generelle corona-restriktioner igen i kraft, men aktiviteter i idrætsforeningerne kan fortsætte, som de plejer, for hverken indendørs eller udendørs idræt eller andre af hverdagens foreningsaktiviteter bliver berørt af de nye restriktioner. Men der er krav om coronapas blandt andet ved større idrætsarrangementer med betalende tilskuere.

Kulturministeriet har udarbejdet en række anbefalinger vedrørende børn og unge i idrætsforeninger i områder med høj smitte - dem finder du længere nede på siden.

Fra 29. november gælder bl.a. følgende:

 • Der er ikke krav om coronapas for udøvere, trænere eller frivillige.
 • Der er ikke krav om coronapas i svømmehaller, når der er tale om foreningsidræt.
 • Der skal fremvises coronapas til idrætsarrangementer, hvis der er over 100 betalende tilskuere indendørs eller over 1.000 betalende tilskuere udendørs. Kravet om coronapas gælder personer på 15 år og derover. 
 • I cafeer og restauranter er der krav om coronapas uanset antal gæster. Kravet om coronapas gælder personer på 15 år og derover.

DGI og DIF har lavet en oversigt over, hvor der er krav om coronapas i idrætssammenhænge.

Kulturministeriet har desuden udarbejdet en detaljeret Q&A om coronapas for Kulturområdet.

Områder med høj smitte

Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet et sæt anbefalinger på børn- og ungeområdet til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte. Dem opfordrer vi alle berørte foreninger til at følge:

 • Klæd om hjemmefra
  I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.

 • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
  Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.

 • Hold afstand
  Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

 • Opdel aktiviteterne i mindre grupper
  Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

Se på coronasmitte.dk, hvad der gælder, hvor du bor. Dvs. om du skal følge de generelle råd og regler eller anbefalingerne om smitteforebyggelse

Har I yderligere spørgsmål, bedes I kontakte Idræt og Folkeoplysning på booking@alleroed.dk

Vi ønsker rigtig god fornøjelse med aktiviteterne, og pas godt på hinanden.

Idræt og Folkeoplysning